V Szkoła skaningowej mikroskopii i spektroskopii bliskich oddziaływań SPM


Program Szkoły: Porgram Szkoły (pdf) [kliknij] (updated 6.11.2018)


Ze względu na liczne prośby skierowane do Organizatorów, w dniu 28 listopada 2018 (środa) po południu odbędą się wykłady V Szkoły SPM (mikroskopii bliskich oddziaływań).
Jej program przewiduje prezentację cyklu 4 wykładów z podstaw technik oraz zastosowań skaningowej mikroskopii próbkującej.

dr hab. Jakub Prauzner-Bechcicki, Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński
          Wprowadzenie do mikroskopii STM

dr hab. Bartosz Such, Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński
          Mikroskopia AFM w UHV

prof. dr hab. Arkadiusz Ptak, Politechnika Poznańska
          Spektroskopia sił z użyciem AFM

prof. dr hab. Małgorzata Lekka, IFJ PAN Kraków
          Mikroskopia i spektroskopia sił w badaniach biomedycznych


Zapraszamy do uczestnictwa w Szkole studentów, doktorantów oraz wszystkich zainteresowanych poznaniem podstaw technik SPM.

Udział w Szkole dla zarejestrowanych uczetników Seminarium jest w tym roku bezpłatny!
Prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym.

Dla uczestników V Szkoły SPM oraz X Seminarium STM/AFM 2018 będą możliwe indywidualne prezentacje sprzętu oraz demonstracje z możliwością pomiarów przywiezionych próbek na aparaturze udostępnianej na towarzyszącej Seminarium wystawie aparatury naukowej.