Zaproszeni wykładowcy


dr Maciej Bazarnik, Instytut Fizyki, Politechnika Poznańska

       brak tytułu wystąpienia


dr Artur Trembułowicz, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Wrocławski

       Au(100) - od prostej struktury fcc do kwazi-heksagonalnej fazy o "magicznych" szerokościach


dr Szymon Godlewski, Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński

       Chemia na powierzchni - synteza nowych struktur molekularnych


dr Paweł Krukowski, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki

       Spektroskopia Ramana wzmocniona ostrzem skaningowego mikroskopu tunelowego (TERS-STM)
       chiralnych molekuł organicznych oraz nanorurek węglowychdr Andrzej Kulik, EPFL, Szwajcaria

       Nano-spektroskopia podczerwieni w badaniach lipidów


prof. Mieczysław Jałochowski, Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

       Niskowymiarowe metaliczne nanostruktury


prof. Ivo Rangelow, Technische Universität Ilmenau, Institut für Mikro- und Nano-Elektronik

       Field-Emission Scanning Probe Lithography, Low Energy EBID, and Correlative Microscopy
       with AFMinSEM


dr Janusz Strzelecki, Zakład Biofizyki WFAiIS, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

       Badania oprzędu bezkręgowców z wykorzystaniem mikroskopii sił atomowych


prof. Robert Szoszkiewicz, Wydział Chemi, Uniwersytet Warszawski

       Badania mikroskopowych procesów utleniania powierzchni kryształów dwusiarczku molibdenu
       na skutek ich wygrzewania