Ważne daty

Ostatni dzień zgłaszania streszczeń prac - 14.10.2018

Ostateczny termin dokonania wpłat bez dodatkowej opłaty do dnia - 22.10.2018

Ostateczny termin rejestracji bez dodatkowej opłaty - do dnia 22.10.2018

W zakładce Program dodano listę prezentacji (16.10.2018)

W zakładce Program dodano program Seminarium (6.11.2018)

W zakładce Szkoła SPM dodano program (6.11.2018)