Organizatorzy

Doradczy Komitet Programowy

prof. dr hab. Antoni Ciszewski - Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Ryszard Czajka - Politechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. Teodor Gotszalk - Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. Mieczysław Jałochowski - UMCS, Lublin
prof. dr hab. Zbigniew Klusek - Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Małgorzata Lekka - IFJ PAN, Kraków
prof. dr hab. Robert Nowakowski - IChF PAN, Warszawa
prof. dr hab. Marek Szymoński - UJ, Kraków

Lokalny Komitet Organizacyjny

prof. dr hab. Marek Szymoński
dr hab. Jakub Prauzner-Bechcicki
dr Paweł Czuba
dr Szymon Godlewski
dr Ewelina Lipiec
Piotr Piątkowski
Dorota Świerz
Rafał Zuzak


Sekretariat: konfer.nanosam[at]uj.edu.pl

Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński

Łojasiewicza 11, 30-348
Krakow, Polska
Tel. +48 12 664 4560


<