Wystawa

W trakcie X Seminarium, podobnie jak w poprzednich latach, zorganizowana będzie wystawa firm, które produkują bądź zajmują się dystrybucją aparatury naukowej i sprzętu służącego do badań nanostruktur i powierzchni materiałów z wykorzystaniem technik mikroskopii bliskich oddziaływań SPM (Scanning Probe Microscopy). Firmy mogą także prowadzić zajęcia praktyczne dla uczestników seminarium z wykorzystaniem przywiezionej aparatury badawczej.

Zdjęcie z wystawy, która odbyła się w trakcie VII Seminarium STM/AFM w 2012 roku.

Zapraszamy przedstawicieli firm do udziału w wystawie i do prezentacji swoich produktów oraz materiałów marketingowych. Firmy zainteresowne udziałem w wystawie prosimy o skontaktowanie się z organizatorami.(szczegółowa informacja dla firm znajduje się w zakładce In English for companies).

Firmy, które do tej pory potwierdziły uczestnictwo w wystawie organizowanej przy X Seminarium STM/AFM: